W jaki sposób działa piramida finansowa?

Finanse

Autor:

Piramida finansowa to forma struktury finansowej w której zysk konkretnego uczestnika jest w sposób bezpośredni uzależniony od wpłat późniejszych uczestników. Ci – późniejsi uczestnicy stoją niżej w hierarchii piramidalnej. Tytułowa struktura nosi również nazwę „piramidy Ponziego” – uznawanego za twórcę schematu. W jaki sposób działa mechanizm owej struktury finansowej? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Mechanizm funkcjonowania schematu

Mówiąc najogólniej – mechanizm funkcjonowania struktury polega na pozyskiwaniu przez jej twórców jak największej liczby uczestników. Tych zachęca się najczęściej prognozowanymi zyskami, innymi słowy – pomnożeniem wpłat mających okazać się zyskiem. W praktyce jednak tego rodzaju usługi finansowe nie są świadczone – uczestnicy z dnia na dzień stają się bankrutami. Kluczem w funkcjonowaniu mechanizmu jest werbowanie uczestników i namawianie ich do werbowania kolejnych – w ten sposób tworzy się hierarchia piramidalna. Ta banalna zależność sprawia, że istnieje piramid finansowych z góry skazane jest na upadek. O owej zależności w sposób ciekawy mówi ekspert finansowy – Kryspin Wieczorkiewicz.
„Hipotetyczna piramida Ponziego wymaga werbowania przez każdego uczestnika – sześciu kolejnych. Podążając tropem takiego schematu okazuje się, że na dziesiątym szczeblu piramidy mamy do czynienia z liczbą o 60% większą niż mieszkańcy naszego kraju. Idźmy dalej – przy trzynastym poziomie piramidalnym liczba uczestników przewyższa liczbę ludności w skali globu. Ten system wymaga lawinowego dopływu kolejnych uczestników, a zatem z arytmetycznego punktu widzenia piramida finansowa skazana jest na porażkę…”

money

Aspekt psychologiczny

Duże znaczenie w przypadku mechanizmu funkcjonowania ma także aspekt psychologiczny. Biorąc pod uwagę fakt, że dopóki liczba napływających uczestników jest większa od odchodzących struktura piramidy zachowuje finansową płynność, co usypia czujność obecnych uczestników i motywuje nowych do wzięcia udziału w schemacie. Innymi słowy – wpłaty tych pierwszych motywują udział drugich i kolejnych. Organizatorom piramidy zależy zatem, aby maksymalnie wydłużyć okres spłat – gwarantuje to mnożenie zysków na ich kontach. Większość uczestników lokuje w tego rodzaju piramidach oszczędności życia – potem stają się bankrutami. Mechanizm funkcjonowania tytułowej piramidy jest skutecznie maskowany poprzez oferowanie na pozór skonkretyzowanej inwestycji – bywają to nieruchomości oraz metale szlachetne, ale mogą to być także dzieła sztuki.
Piramidy finansowe występują coraz rzadziej, a obecnie ich mechanizmy można dostrzec w krajach mniej rozwiniętych. Są to kraje w których społeczeństwo nie posiada odpowiedniej wiedzy ekonomicznej. Znajomość mechanizmów funkcjonowania piramid strukturalnych zminimalizowałaby ich występowanie.

Współpraca: http://comparic.pl/

Comments are closed.