Jakie są główne czynniki mające wpływ na kurs euro?

Finanse

Autor:

Co wpływa na kurs euro? (https://comparic.pl/kurs-euro-notowania-online-comparic/) Oczywiście, euro jest waluta wspólną niemniej jednak na wahania kursu wpływają różnorakie czynniki. Zasadniczo są to te same, które decydują na przykład o wysokości kursów innych walut, na przykład dolara czy złotego. Jakie są zatem główne czynniki mające decydujący wpływ na kurs euro?

Decyzje banku centralnego

Jednym z najważniejszych czynników jest ustalana przez bank centralny stopa procentowa kredytów. Oznacza to, że niskie stopy ułatwiają inwestowanie, niemniej jednak oszczędności na kontach będą mniejsze niż się spodziewaliśmy. Trudno jest określić, czy niskie stopy procentowe są jednoznacznie dobre lub złe dla kursu euro. Wszystko zależy od tego, czy w danym momencie interesuje nas kupno czy też sprzedaż tej waluty.

Czynniki ekonomiczne

do tego rodzaju czynników możemy z całą pewnością zaliczyć a bezrobocie. Jeśli jest niskie, to oznacza to że kraj dużo już zainwestuje a gospodarka kwitnie. pracujący ludzie a nie wydają zarobione pieniądze będzie rosną a obroty sklepów lokalnych również cieszą się wzrostem. Wówczas na pewno waluta umacnia się w odpowiedni sposób. Z drugiej zaś strony niskie bezrobocie i rosnące zarobki oznaczają także dużą podaż pieniądza co może prowadzić do zjawiska zwanego inflacją. Osłabia ona realne oszczędności, tym samym zmniejsza wartość pieniądza, przekładając się na obniżenie wartości kursu euro.

 Czynniki polityczne

Ściśle powiązane z dwiema poprzednimi kategoriami czynników, czynniki polityczne mają wpływ ogromny na kurs euro. Destabilizacja w jakimś kraju, jak na przykład mieliśmy do czynienia z kryzysem w Grecji, sprawia, że kurs może się osłabić. Decyzje związane z inwestowaniem podejmuje się przecież najchętniej w krajach o stabilnych rządach, wszelkie zawirowania polityczne nie są zatem czynnikami zachęcającymi do tego, by inwestować w danym kraju. Złożoność gospodarek sprawia, że oczywiście niestabilność jednego państwa nie powoduje znacznego spadku kursu euro, niemniej jednak jest na pewno jednym z tych okoliczności na które warto zwracać uwagę decydując się na inwestowanie w handel walutami. 

Autor: Comparic

Comments are closed.