Bitcoin – jedna z najbardziej popularnych kryptowalut i jej wady

Kryptowaluta

Autor:

Zgodnie z definicją mianem kryptowalut określamy rozproszony system bazujący na kryptografii, czyli dziedzinie wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołaniem. Ów system w tym konkretnym przypadku przechowuje informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu – tzw. portfelami w taki sposób, aby wiedzę na jego temat miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe stało dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Istnieje wiele rodzajów kryptowalut i wciąż kreowane są nowe. Do najbardziej popularnych zaliczamy bitcoiny – BTC. Jak się okazuje ich współczesna kondycja rynkowa pozostawia wiele do życzenia. O wadach najbardziej powszech z kryptowalut postanowiliśmy napisać w dzisiejszym artykule.

Chłodnym okiem eksperta

matrix

W opinii jednego z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w kryptologii pracując od wielu lat nad jej praktycznym zastosowaniem bitcoiny pomimo swej powszechności niosą ze sobą symptomy, które pozwalają uważać, że ich dobra koniunktura jest chwilowa. Dowodem na to jest fakt, iż pewne składniki technologii na jakiej bazują istniały już wcześniej. Mówiąc ściślej chodzi o tzw. rozwiązania rozproszone, a zatem nie ufamy wyłącznie jednemu – centralnemu serwerowi – np. Google Docks, a szeregowi serwerów, ponieważ zakładamy, że tylko część z nich to serwery uczciwe. Wniosek? W kryptologii podział na scentralizowanie i zdecentralizowanie nie ma znaczenia dla praktycznych użytkowników, a nawet więcej – to rozwiązania opiewające w zdecentralizowanie zaczęły być bardziej popularne, zaś sami użytkownicy woleli do nich dopłacić.

Dlaczego bitcoin stał się tak popularny?

Zdaniem wspomnianego naukowca bitcoin stał się popularny za sprawą jednego – kluczowego nowatorstwa, a mówiąc ściślej – blockchainu opartego na dowodach pracy (proof of work). Z praktycznego punktu widzenia rozwiązanie to pozwala na przyłączenie do sieci każdemu. Paradoks owej technologii polega na tym, iż nie mamy do czynienia z szeregiem instytucji z których tylko część jest prawdziwa, tylko z uczciwą mocą obliczeniową .

Czy bitcoin jako system rozproszony jest bezpieczny?

myśli

Protokół bitcoina nie jest pozbawiony wad pomimo niesłabnącej popularności owej formy. Przede wszystkim bazuje na założeniu, że większość użytkowników jest uczciwa i właśnie ta większość mierzona jest poprzez obliczeniową moc. W przypadku, gdy ktoś dysponuje mocą większą niż 50% może wszystko to zniszczyć. W jaki sposób? Np. przejąć cały blockchain i wprowadzić cenzurę transakcyjną. W praktyce będzie trzeba mu zapłacić, by transakcja w ogóle mogła dojść do skutku. I właśnie w tym momencie wracamy do rozwiązania scentralizowanego. Więcej na temat bitcoina: https://comparic.pl/czym-tak-naprawde-jest-bitcoin-podstawowa-wiedza-w-pigulce/.

Oczywiście istnieje więcej wad tytułowej krytpowaluty i nie są to wady wyłącznie technologiczne i systemowe. Bez względu na ich ilość bitcoin wciąż wiedzie rynkowy prym w skali globu. Czy sytuacja ta ulegnie zmianie? Trudno przewidzieć, zwłaszcza, że ów obszar rynku jest nader elastyczny i dynamiczny.

Comments are closed.